czerwiec 2015

Zgodny zamiar stron i cel umowy….

Witajcie moi drodzy… Wczoraj szczęśliwie sprawiedliwość zatriumfowała…po długotrwałym procesie sądowym udało się obronić klienta przez roszczeniem nieuczciwego kontrahenta. W procesie wykazaliśmy, iż postanowienia umowy, na które powoływał się nasz przeciwnik są wewnętrznie sprzeczne, a interpretacja, na której opierał on swoje  roszczenie bezzasadna. W przypadku gdy ktoś niespodziewanie żąda zapłaty na podstawie zapisu podpisanej przez was […]