Trochę historii….nieruchomość ziemska….

Witajcie Moi Drodzy

Dzisiaj nieco z innej beczki, prawdopodobnie znajdą się pośród Was osoby, których przodkom na mocy dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej odebrano nieruchomości (nie koniecznie rolnicze)…… Wiele osób zastanawia się czy da się coś zrobić, aby odzyskać te nieruchomości…nie będę obiecywał złotych gór, szanse są bardzo małe, ale jednak są….

Na podstawie w/w dekretu na własność Skarbu Państwa bez odszkodowania przeszły tzw. „nieruchomości ziemskie” stanowiące wcześniej własność określonych w treści dekretu osób, często niesłusznie „szufladkowanych” przez ówczesną władzę w kategoriach zdrajców, dezerterów itp…

Nieruchomości przechodziły na własność Skarbu Państwa z mocy samego prawa, a podstawą wpisu w ówczesnych księgach wieczystych lub ich odpowiednikach były zaświadczenia.

Trybem właściwym obecnie do podważenia w/w przejęcia jest powództwo o ustalenie przeciwko Skarbowi Państwa w trybie art 189 kodeksu postępowania cywilnego, jednak często popełniany jest następujący błąd w treści powództw podnoszone są przesłanki niesłusznego skazania, braku niemieckości, nieprawdziwego zarzutu kolaboracji i podobne, które z reguły bardzo trudno jest wykazać….co zatem należy robić, otóż zwrócić uwagę na pojęcie „nieruchomość ziemska”.

W orzecznictwie zarówno sądów powszechnych jak i sądów administracyjnych przeważa pogląd, iż nieruchomość ziemska to nieruchomość rolna lub związana z rolnictwem w taki sposób, iż gospodarstwo rolne nie mogło bez niej funkcjonować.  Wiele wywłaszczonych nieruchomości nie miało takiego charakteru, np. dwory, pałace, wille, parki i podobne. Zatem zamiast kwestionować przesłanki podmiotowe dotyczące dawnego właściciela nieruchomości uderzcie w przesłankę dotyczącą charakteru samej nieruchomości.

Oczywiście od sformułowania pozwu w opisany wyżej sposób do zwycięstwa w sprawie bardzo daleka droga, ale należy dobrze zacząć.

Zwracam uwagę, iż powyższy opis nie dotyczy nieruchomości przejętych na podstawie tzw. kryterium obszarowego z art. 2 ust. 1 lit e Dekretu gdzie właściwy jest inny tryb postępowania- o tym w  kolejnych wpisach.

Andrzej Krysta

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelarie Radców Prawnych Dominika Mróz-Krysta Andrzej Krysta Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelarie Radców Prawnych Dominika Mróz-Krysta Andrzej Krysta z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem andrzej.krysta@mrozkrysta.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: